Parametry mapy

Informacje

Skrypt generujący mapę przyjmuje zero lub więcej parametrów:

http://map.ip2geo.pl/?ip=adres_ip&map=mapa&size=wielkość_mapy&w=szerokość&h=wysokość

Parametry

adres_ip

Adres IPv4 internauty. W przypadku podania błędnego IP lub pominięcia pola używane jest IP klienta.

mapa

Typ mapy. Domyślnie sat. Aktualnie dostępne są:

  • sat - mapa satelitarna (źródło: NASA Visible Earth)
  • night - ziemia nocą (źródło: NASA Visible Earth)

wielkość_mapy

Wielkość mapy (mini, small, med, big, vbig, orig). Domyślnie small. Dostępne rozdzielczości:

nazwa sat night
mini 400x200
small 1024x512
med 4096x2048
big 8192x4096

szerokość

Szerokość wygenerowanej mapki w pikselach. Nie może być mniejsza niż 200, ani większa niż 800. Domyślnie 200. Obrazek większy niż mapa nie zostanie wygenerowany.

wysokość

Wysokość wygenerowanej mapki w pikselach. Nie może być mniejsza niż 80, ani większa niż 620. Domyślnie 100. Obrazek większy niż mapa nie zostanie wygenerowany.

© 2015 by Jacekk.net