Prawa autorskie

Design i treść

Niniejsza strona jak i jej zawartość są chronione Prawem Autorskim. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w jej treść, a także kopiowanie bez zgody autora. Nie wolno ukrywać, zmieniać lub zasłaniać elementów mapy udostępnianej pod adresem http://map.ip2geo.pl/

Bazy danych

Interfejs API oraz generator map wykorzystuje następujące bazy danych:

MaxMind

Ten produkt wykorzystuje bazę GeoLite2 stworzoną przez MaxMind, dostępną na stronie http://www.maxmind.com.

The GeoLite databases are distributed under the Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. The attribution requirement
may be met by including the following in all advertising and documentation
mentioning features of or use of this database:

This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from
<a href="http://www.maxmind.com">http://www.maxmind.com</a>.

Mapy i obrazy

NASA World Wind

Skrypt generujący mapę używa zdjęć satelitarnych dostępnych na stronie http://visibleearth.nasa.gov/

© 2015 by Jacekk.net